Zawody robotów – konkurencje

1. Line follower – robot ma za zadanie jak najszybciej samodzielnie przejechać po torze, którym jest czarna taśma na białym podłożu (lub odwrotnie biała taśma na czarnym); :

  • standard – brak przeszkód na torze; rozmiar robota to max 30 x 20 x 40cm, waga bez ograniczeń
  • enhanced – przeszkody na torze, np. tunele, cegł, itp.;
  • light – roboty nie mogą posiadać turbiny;
  • lego – konstrukcja robota oparta na jednostce centralnej zestawu LEGO Mindstorm; rozmiar robota to max 30 x 20 x 40cm, waga bez ograniczeń
Ryc

Ryc. 1 Robot typu line follower na białej planszy z czarną linią toru. (Źródło: http://mariuszwisniewski.net/copernicus-robots-tournament/)

2. Sumo - dwa roboty próbują zepchnąć się nawzajem z ringu (dohyo); podczas walki nie można sterować robotem (poza włączeniem i wyłączeniem):

  • nanosumo – wielkość robota nie może przekroczyć 2,5 x 2,5 x 2,5cm, waga do 25g; ring ma średnicę 19,25cm;
  • microsumo – wielkość robota nie może przekroczyć 5 x 5 x 5cm, waga do 100g; ring ma średnicę 38,5cm;
  • minisumo – wielkość robota nie może przekroczyć 10 x 10cm (wysokość bez ograniczeń), waga do 500g; ring ma średnicę 77cm;
  • standardsumo – wielkość robota nie może przekroczyć 20 x 20cm (wysokość bez ograniczeń), waga do 3kg; ring ma średnicę 149cm;
  • legosumo – wielkość robota nie może przekroczyć 30 x 30cm (wysokość bez ograniczeń), waga do 1,5kg; budowa w oparciu o jednostkę centralną z zestawu LEGO Mindstorms; ring ma średnicę 154cm.
Ryc

Ryc. 2 Dwa roboty typu minisumo na ringu. (Żródło: http://mariuszwisniewski.net/copernicus-robots-tournament/)

3. Micromouse – robot porusza się w labiryncie, jego zadaniem jest jak najszybsze odnalezienie jego środka/pola mety.

Ryc

Ryc. 3 Robot typu micromouse w labiryncie. (Źródło: http://www.dominikdeak.com/index.php?page=micro-mouse-project)

4. Freestyle – dowolność w budowie robota; wygrywa ten który zdobędzie największą liczbę głosów publiczności i/lub jury.

Ryc

Ryc. 4 Robot startujący w konkurencji freestyle. (Źródło: http://mariuszwisniewski.net/copernicus-robots-tournament/)

Dodaj komentarz