Wybór przełącznika

  • łuk elektryczny – powstaje często przy rozłączaniu styków przez które płynie prąd (np. błysk który można zaobserwować w gniazdku podczas odłączania jakiegoś urządzenia)- im wyższe prąd i napięcie płyną przez styki w momencie ich rozłączania, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia silnego łuku elektrycznego, wysoka temperatura z nim związana może zdeformować powierzchnię styków (przez przeniesienie drobin materiału na drugi styk), zwiększając ich rezystancję, a z czasem nawet całkowicie je uszkadzając

– powstaje najczęściej przy rozłączaniu styków przez które płynie prąd;

– może powstawać podczas łączenia w skutek niewielkich drgań styków, a co za tym idzie krótkotrwałego ich rozłączania

  • „obwód suchy” – obwód w którym napięcie i prąd są tak niewielkie (odpowiednio 20V i 200mA), że nie powodują powstania łuku elektrycznego przy ich rozłączaniu;
  • styki wykonuje się z różnych materiałów:

– złoto – jest miękkie, w obwodach o zbyt wysokim prądzie i napięciu szybko się wypala; stosowane w obwodach o napięciu do 20-30V i prądzie do 1A;

– srebro i stopy srebra – stosowane w obwodach w których napięcie i natężenie jest zbyt wysokie dla styków złotych; nie można stosować przy zbyt niskich napięciach i prądach ze względu na proces utleniania ich powierzchni;

– różne stopy srebra, kadmu i innych dodatków – w obwodach z napięciami większymi od 15V; nie można ich stosować przy zbyt niskich napięciach i prądach.

  • styki uniwersalne – wykonane z pozłacanego srebra – w obwodach małonapięciowych i małoprądowych funkcjonują jako styki złote, w obwodach o wyższym napięciu i prądzie cieniutka warstwa złota wypala się i funkcjonują jako styki srebrne;
  • wszystkie styki od dołu (od strony po której się je przylutowuje) są szczelne, góra przełączników jeśli nie zastosujemy wersji szczelnej (lub nie założymy na nie specjalnego kapturka) jest podatna na zabrudzenia po pewnym czasie ich eksploatacji, co także może uszkodzić przełącznik;
  • trwałość styków – maksymalne napięcie i prąd (których wartość można sprawdzić w nocie katalogowej) przy których przełącznik powinien pracować bezawaryjnie przez określoną ilość przełączeń (zwykle kilkadziesiąt tysięcy);
  • trwałość mechaniczna styków – wynosi zwykle kilka milionów cykli i ma związek ze zmęczeniem materiału;
  • trwałość jest większa przy prądzie zmiennym niż stałym – w prądzie zmiennym rozłączając styki możemy trafić na moment chwilowego obniżenia napięcia i prądu (a nawet na napięcie zerowe); dlatego niektóre przełączniki mają inne dopuszczalne wartości natężenia i napięcia dla prądu stałego i zmiennego;
  • trwałość zależy od odległości między stykami – im jest ona większa tym szybciej gaśnie łuk elektryczny;
  • trwałość zależy także od producenta – przełącznik „firmowy” będzie lepszy od „niefirmowego” (często chińskiego) mimo teoretycznie tych samych parametrów;

 

Dodaj komentarz