Rodzaje diod

1. Dioda – dwuzaciskowy (dwuelektrodowy) element elektroniczny, który przewodzi prąd elektryczny tylko w pewnych warunkach:

 • stan przewodzenia – stan w którym przez diodę płynie prąd; do jednego bieguna (anody) doprowadzono „plus” zasilania, zaś do katody „minus”;
 • stan zaporowy – stan w którym przez diodę nie płynie prąd (w rzeczywistości płynie prąd, ale możemy go pominąć, gdyż jest rzędu μA); do anody doprowadzono „minus” zasilania, zaś do katody „plus”

2. Podział diod:

 • ze względu na materiał – krzemowe, germanowe, z węglika krzemu, arsenka galu…
 • ze względu na budowę – diody złączowe (warstwowe), ostrzowe; stopowe, dyfuzyjne
 • ze względu na funkcję – uniwersalne, prostownicze, impulsowe, pojemnościowe, elektroluminescencyjne (LED), laserowe, mikrofalowe, Zenera

3. Krótka charakterystyka poszczególnych typów diod:

 • diody prostownicze – „prostują” napięcie lub prąd zmienny o małej częstotliwości przetwarzając go na prąd jednokierunkowy; przewodzą prąd dopiero po przekroczeniu określonej wartości napięcia w kierunku przewodzenia (dla diod krzemowych wynosi ona ok. 0,7 V, a dla germanowych ok. 0,3 V)
dioda prostownicza

Ryc. 1 Dioda prostownicza: a) symbol graficzny (A – anoda, K – katoda); b) przykładowa dioda.

 • diody stabilizacyjne – stabilizują lub ograniczają napięcie, mimo znacznych zmian natężenia prądu; pracują przy polaryzacji w kierunku zaporowym; np. diody Zenera;
Ryc.

Ryc. 2 Dioda Zenera: a) symbol graficzny (A – anoda, K – katoda); b) przykładowa dioda.

 • diody pojemnościowe (warikapy, waraktory) – pracują przy polaryzacji zaporowej, charakteryzując się zmienną pojemnością sterowaną napięciem; im wyższe napięcie tym mniejsza pojemność diody;
Ryc

Ryc. 3 Dioda pojemnościowa: a) symbol graficzny (A – anoda, K – katoda); b) przykładowa dioda.

 • diody przełączające (impulsowe) – niewielki czas przełączania przy zmianie polaryzacji pomiędzy kierunkiem przewodzenia i zaporowym; np. diody Schottky;
Ryc

Ryc. 4 Dioda Schottky: a) symbol graficzny (A – anoda, K – katoda); b) przykładowa dioda.

 • diody mikrofalowe - prostują, generują i wzmacniają przebiegi elektryczne w częstotliwościach mikrofalowych;
Ryc

Ryc. 5 Dioda tunelowa – symbol graficzny (A – anoda, K – katoda).

 • diody elektroluminescencyjne (LED) – diody świecące (więcej tutaj)
Ryc

Ryc. 6 Dioda LED: a) symbol graficzny (A – anoda, K – katoda); b) przykładowa dioda.

 • diody transil – zabezpieczają układy przed przepięciami, w chwili przekroczenia dopuszczalnego napięcia diody gwałtownie zaczynają przewodzić prąd;
Ryc

Ryc. 7 Dioda transil: a) symbol graficzny (A – anoda, K – katoda); b) przykładowa dioda.

Dodaj komentarz