Rezystory (oporniki) – podstawowe informacje


 • Materiał przez który płynie prąd (np. przewód)stwarza mu pewien opór, mówimy wtedy że przewód ma jakąś rezystancję (oporność).
 • Rezystorto podstawowy element elektroniczny, którego zadaniem jest bycie swoistą przeszkodą dla „przechodzącego” przez niego prądu. Symbol rezystora na schematach:
 • Rezystancję oznaczamy symbolem „R”, jednostką zaś jest  Ω (om)
R = U / I               1Ω = 1V/1A

 
 • Rezystancja bywa zapisywana w różny sposób, np.
  0,22Ω = 0R22
  3,9Ω = 3R9
1,8kΩ = 1k8
 470kΩ = 470k
    5,6MΩ = 5M6    
 • Wracając do hydraulicznych porównań (których użyłam przy okazji definiowania napięcia i natężenia) rezystor jest swoistym zwężeniem rurki przez którą płynie woda.
 • Prąd płynący przez rezystor powoduje wydzielenie się ciepła, tzw. mocy strat, którą oznaczamy symbolem P, jednostką jest W (wat)
P = U * I              1W = 1V * 1A
P = U2/ R
P = I2* R
 • W przypadku rezystorów połączonych szeregowo ich rezystancja całkowita wynosi:
R = R1 + R2 + …
 • W przypadku rezystorów połączonych równolegle ich rezystancja całkowita wynosi:
R = (R1 * R2) / (R1 + R2)
 
Rys. 1 Połączenie rezystorów: a) szeregowe; b) równoległe
 • Najważniejsze parametry rezystorów:
Rezystancja nominalna – rezystancja jaką powinien mieć rezystor (np. 100)
Tolerancja – określa zakres rezystancji jaką może rzeczywiście przyjmować rezystor (np. 5%)
np. rezystor 100 o tolerancji 5% może przyjmować rzeczywistą wartość w zakresie 95-105
Moc znamionowa (wyrażana w W (watach) – dopuszczalna moc wydzielana na rezystorze podczas ciągłej pracy (np. 0,25W)
 • Przewodność(konduktancja) – odwrotność rezystancji, oznaczana symbolem G, jednostką jest S (simens);
G = 1 / R, czyli  G = I / U                                1S = 1A / 1V
 • Kolorowe paski na rezystorach oznaczają rezystancję, tolerancję i współczynnik temperaturowy. Wyjaśnienie ich znaczenia znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz