Przełączniki – wyjaśnienie skrótów

Pozostałe skróty stosowane w opisie przełączników:

NO - Normally Open – styki normalnie otwarte
NC - Normally Closed – styki normalnie zamknięte
CO - ChangeOver – przełączny
break before make – najpierw rozwiera, potem zwiera
make before break – najpierw zwiera, potem rozwiera
0,8VA – obciążalność styków: iloczyn natężenia prądu i przyłożonego napięcia nie może przekroczyć wartość 0,8VA (np. 20V x 40mA lub 10V x 80mA)

Dodaj komentarz