Potencjometr (rezystor nastawny)

  • potencjometr (rezystor nastawny) to rezystor, którego oporność możemy regulować (nastawiać); symbol potencjometru na schematach:
Ryc

Ryc. 1 Podstawowy symbol potencjometru.

symbole pozost

Ryc. 2 Inne, często spotykane, symbole potencjometrów.

  • podstawowy podział potencjometrów:

a) ze względu na zmianę rezystancji podczas ruchu ślizgacza:

- liniowe (oznaczenie A) – przyrost rezystancji jest wprost proporcjonalny do kąta obrotu ślizgacza;

- logarytmiczne (oznaczenie B) – początkowo rezystancja rośnie szybko, potem powoli

- wykładnicze (oznaczenie C) – początkowo rezystancja rośnie powoli, potem szybko

(uwaga, niekiedy oznaczenia typów A, B, C są zmienione w zależności od producenta, dlatego należy to sprawdzić w nocie katalogowej)

b) ze względu na typ obudowy:

- montażowe

x standardowe (potocznie znane jako pr-ki)

x precyzyjne (wieloobrotowe)

Ryc

Ryc. 3 Potencjometry montażowe: a) standardowy; b) precyzyjny.

- obrotowe:

x standardowe

x precyzyjne (wieloobrotowe)

Ryc

Ryc. 4 Potencjometry obrotowe: a) standardowy; b) precyzyjny.

- suwakowe

Ryc

Ryc. 5 Potencjometr suwakowy.

  • budowa – potencjometr najczęściej posiada 3 wyprowadzenia: dwa wyprowadzenia są połączone ze sobą ścieżką o stałej rezystancji (ścieżka oporowa), trzecie wyprowadzenie zakończone jest ślizgaczem, który przesuwa się po ścieżce oporowej
Ryc

Ryc. 3 Schematyczna budowa potencjometru: 1, 2, 3 – wyprowadzenia; 4 – ślizgacz; 5 – ścieżka oporowa po której przesuwa się ślizgacz.

  • zasada działania – potencjometr zachowuje się jak dzielnik napięcia, z tą różnicą, że kręcąc pokrętłem przesuwamy ślizgacz (zakończenie wyprowadzenia 2), a tym samym zmniejszamy lub zwiększamy oporność rezystorów R1 i R2:
Ryc

Ryc. 4 a) Schematyczna budowa potencjometru, gdzie ścieżka oporowa została przedstawiona jako dwa rezystory: R1 i R2; b) potencjometr został schematycznie przedstawiony jako typowy dzielnik napięcia.

 

Dodaj komentarz