Napięcie, natężenie, rezystancja…


Niestety nie obędzie się bez odrobiny teorii.


Napięcie to różnica potencjałów, przy której dla przesunięcia w obwodzie ładunku elektrycznego o wartości 1C (kulomba) prąd elektryczny wykona pracę 1J (dżula). Napięcie oznaczamy literą U. Jednostką jest V (wolt).

Napięcie najłatwiej wyobrazić sobie jako ciśnienie wody w kranie.

Natężenie prądu(zwane potocznie prądem) to stosunek ładunku elektrycznego jaki przepływa przez przekrój poprzeczny przewodnika w ciągu pewnego czasu do tego czasu. Oznaczamy je standardowo literą I. Jednostką natężenia jest  A (amper). 
Natężenie prądu najłatwiej wyobrazić sobie jako przepływ wody przez kran w określonym czasie.
Wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje prądu:

  • ·         Prąd stały  o niezmiennym kierunku przepływu
  • ·         Prąd zmienny, którego zarówno zwrot przepływu jak i natężenia zmieniają się okresowo.

Prąd na swojej drodze napotyka na opór utrudniający jego przepływ, który określamy mianem rezystancji (lub opornością), oznaczamy literą R. Jednostką rezystancji jest Ω (om).

Jeszcze tylko prawo Ohma:

Natężenie prądu w odcinku przewodu jest wprost proporcjonalne do napięcia, pod jakim jest ten odcinek przewodu, i odwrotnie proporcjonalne do oporu (rezystancji) tego odcinka przewodu , czyli:

I= U/R

Dodaj komentarz