Kurs elektroniki dla początkujących:

pomiar napięcia, natężenia, rezystancji, przygotowanie przewodów mostkujących, budowa na płytce stykowej pierwszego układu, obliczanie prostego obwodu elektronicznego

 

oznaczanie podzespołów na schematach, budowa i obliczanie układu na płytce stykowej, szeregowe połączenie rezystorów, spadki napięcia na rezystorach, drugie prawo Kirchoffa (prawo napięciowe)

 

różnice pomiędzy szeregowym i równoległym połączeniem rezystorów, pierwsze prawo Kirchoffa, wzory na rezystancję całkowitą

 

jak dobrać rezystor do diody, połączenie diod szeregowo i równolegle, kilka słów o diodach power LED

 

 

jak podłączyć super kondensator, ładowanie i rozładowywanie super kondensatora, stała czasowa

 

 

kolejne obwody z wykorzystaniem kondensatorów, dzielnik napięcia, najprostszy model podwajacza napięcia

 

 

przewodzenie prądu przez diodę dołączoną do układu w kierunku przewodzenia i w kierunku zaporowym, kolejna wersja podwajacza napięcia, poznamy także mostek Graetza (także w wersji świecącej!)

 

 

zasada działania potencjometru, prąd i napięcie w prostym układzie z tranzystorem npn i pnp, zasada działania fotorezystora, czujnik zmierzchowy

 

 

podstawowe narzędzia i akcesoria potrzebne podczas lutowania, zasady lutowania, rozlutowywania podzespołów na płytce uniwersalnej, czyszczenie grotu lutownicy, poprawianie źle wykonanych lutów

 

zasada działania diody Zenera, oraz stabilizatora napięcia, układ stabilizujący natężenie prądu

 

 

zasada działania wzmacniacza operacyjnego, wzmacniacz nieodwracający i odwracający

 

 

podstawowe rodzaje bramek logicznych, histereza układów cyfrowych, układ Schmitta, generator z wykorzystaniem układu CD40106

 

 

układ CD4093, doświadczalne tworzenie tablicy prawdy, wyznaczanie histerezy przełączeń, buzzer (brzęczyk), prosty układ alarmowy

 

 

układy cyfrowe CD4011, 74HC32 i CD4017 – dziesiętny licznik

 

 

mikrofon, głośnik, wzmacniacz mikrofonowy, reaktancja

 

 

generator przebiegu prostokątnego

 

 

tester baterii, przekaźnik