Fotorezystor

  • fotorezystor (fotoopornik) – rezystor, którego rezystancja zmienia się pod wpływem promieni świetlnych padających na światłoczuły panel
  • symbol
Ryc

Ryc. 1 Symbol fotorezystora.

  • zasada działania:

 – w ciemności fotorezystor ma dużą rezystancję, więc przepływa przez niego niewielki prąd, nazywany „prądem ciemnym”;

 – oświetlenie fotorezystora powoduje spadek jego rezystancji, co skutkuje wzrostem przepływającego przez niego prądu

  • budowa fotorezystora – na izolacyjnym podłożu umieszcza się cienką półprzewodnikową warstwę światłoczułą rozdzielaną przez 2 elektrody, całość osłania się okienkiem i umieszcza się w obudowie
Ryc

Ryc. 2 Schematyczna budowa fotorezystora: a) elektroda; b) podłoże; c) warstwa światłoczuła; d) okienko.

 

  • parametry fotorezystora:

 – prąd fotoelektryczny – różnica całkowitego prądu przepływającego przez fotorezystor i prądu ciemnego;

 – czułość widmowa – zależność rezystancji od natężenia padającego na fotorezystor światła;

 – rezystancja fotorezystora – zależy od jego budowy;

 – współczynnik n – stosunek rezystancji ciemnej do rezystancji przy danej wartości oświetlenia fotorezystora.

 

Dodaj komentarz