Diody LED – podstawowe informacje

 • diody LED (z ang. Light Emitting Diode), zwane również diodami elektroluminescencyjnymi lub po prostu diodami świecącymi
 • dwuelektrodowy (dwuzaciskowy) element elektroniczny, który jest półprzewodnikiem
 • symbol diody świecącej na schematach:
Rys. 1 Symbol diody świecącej.
 • rozmiar diody zwykle wyrażany jest [mm] i oznacza średnicę diody, najpopularniejsze mają 5mm
 •  kształt diody może być różny, co pokazuje poniższe zdjęcie, ale najczęstszy jest kształt pocisku
Rys. 2 Różne kształty diod (źródło http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Verschiedene_LEDs.jpg)
 • power LED (diody mocy) to osobna klasa diod charakteryzująca się dużym natężeniem światła, z uwagi na znacznie większą moc (w porównaniu do diod tradycyjnych) wymagają chłodzenia; stosowane np. w samochodach, w oświetleniu budynków, ulic…
Rys. 3 Dioda power LED o mocy 3W na płytce.
 • przejrzystość – mamy 3 typy obudowy:

– przezroczyste (dobrze świecące na wprost, gorzej widoczne z boku),
– matowe (dyfuzyjne) białe (słabiej świecą na wprost, dobrze widoczne z boku),
– matowe (dyfuzyjne) w kolorze diody (łatwo określić kolor diody, nawet gdy nie świeci, ale czasem trudno poznać czy jest zapalona czy zgaszona)

 •  kolor diody – najpopularniejsze (i najtańsze) są czerwone, pomarańczowe, żółte, żółto-zielone; zamiast konkretnego koloru dioda może być opisana (zwłaszcza w notach katalogowych) długością fali emitowanego światła:

podczerwień     – ponad 700nm
czerwony          – od 630nm do 700nm
pomarańczowy – od 590nm do 630nm
żółty                 – od 570nm do 590nm
zielony              – od 500nm do 570nm
niebieski           – od 450nm do 500nm
fioletowy          – od 390nm do 450nm
ultrafiolet          – poniżej 390nm

 • diody mogą być jednokolorowe (dioda świeci jakimś kolorem x), dwukolorowe (dioda świeci kolorem x lub y), trójkolorowe (dioda świeci kolorem x, kolorem y, lub kolorem z będącym połączeniem barw x i y) lub pełnokolorowe – RGB (pozwalają na uzyskanie dowolnego koloru)
 • światłość (jasność) – wyrażana jest w mcd (minikandelach) lub cd (kandelach) oznacza z jaką mocą dioda świeci w danym kierunku. Całkowita ilość emitowanego światła podawana jest w lm (lumenach)
 • napięcie i prąd pracy – wraz ze wzrostem napięcia wzrasta pobierany przez diodę prąd, co po przekroczeniu wartości granicznych spowoduje przepalenie diody. Napięcie przewodzenia diody LED w zależności od koloru i typu wynosi od 1,6V do 26V.

Dodaj komentarz