Archiwa kategorii: Przydatne

Język C – operacje bitowe

Operacje bitowe

  • negacja bitowa (NOT)(„~”)

not

 

 

 

  • koniunkcja bitowa (AND)(„&”)

and

 

 

 

 

  • alternatywa bitowa (OR)(„|”)

or

 

 

 

  • alternatywa rozłączna (XOR)(„^”)

xor

 

 

 

Przesunięcie bitowe

  • w lewo („<<„) – przemieszczenie bitów argumentu w lewo o określoną liczbę miejsc
  • w prawo („>>”) – przemieszczenie bitów argumentu w prawo o określoną liczbę miejsc

 

Przełączniki – wyjaśnienie skrótów

Pozostałe skróty stosowane w opisie przełączników:

NO - Normally Open – styki normalnie otwarte
NC - Normally Closed – styki normalnie zamknięte
CO - ChangeOver – przełączny
break before make – najpierw rozwiera, potem zwiera
make before break – najpierw zwiera, potem rozwiera
0,8VA – obciążalność styków: iloczyn natężenia prądu i przyłożonego napięcia nie może przekroczyć wartość 0,8VA (np. 20V x 40mA lub 10V x 80mA)

Oznaczenia kondensatorów ceramicznych

Pojemność znamionowa

Istnieją dwie metody oznaczania pojemności znamionowej na kondensatorach ceramicznych:

  • mnożniki: p, n, µ, m zastępują przecinki:
Ryc

Ryc. 1 Przykładowe kody i objaśnienie pojemności znamionowej.

  • dwie pierwsze cyfry są cyframi znaczącymi, a trzecia oznacza liczbę zer występującą po nich; wartości podawane są w pF:
Ryc

Ryc. 2 Przykładowe kody i objaśnienia pojemności znamionowej.

Napięcie znamionowe

Ryc

Ryc. 3 Przykładowe kody i objaśnienia napięcia znamionowego.

Tolerancja

Ryc.

Ryc. 4 Przykładowe kody i objaśnienia tolerancji.

Przykłady

Ryc

Ryc. 5 Przykład oznaczenia kondensatora ceramicznego.

Ryc.

Ryc. 6 Przykład oznaczenia kondensatora ceramicznego.