Miesięczne archiwum: Maj 2017

Język C – operacje bitowe

Operacje bitowe

  • negacja bitowa (NOT)(„~”)

not

 

 

 

  • koniunkcja bitowa (AND)(„&”)

and

 

 

 

 

  • alternatywa bitowa (OR)(„|”)

or

 

 

 

  • alternatywa rozłączna (XOR)(„^”)

xor

 

 

 

Przesunięcie bitowe

  • w lewo („<<„) – przemieszczenie bitów argumentu w lewo o określoną liczbę miejsc
  • w prawo („>>”) – przemieszczenie bitów argumentu w prawo o określoną liczbę miejsc