Miesięczne archiwum: Listopad 2015

Lekcja 16: NE555 – generator

Dziś przyjrzymy się bliżej bardzo ciekawemu i popularnemu układowi NE555.

Na tej lekcji wykorzystamy go do budowy generatora przebiegu prostokątnego. Podobny generator budowaliśmy już na lekcji 12 z układu CD40106. Teraz nasze zadanie jest o tyle łatwiejsze, że wystarczy otworzyć notę katalogową układu (dostępną tutaj) i sprawdzić co na ten temat mówi producent.

W rozdziale „Application information” znajdziemy przykłady wykorzystania tego układu. Na tej lekcji zbudujemy generator na podstawie danych zawartych w podrozdziale „Astable operation”.

Schemat 13 na stronie 7 pokazuje jak należy poprawnie podłączyć układ.

ryc1

Ryc. 1. Schemat ideowy układu generatora na NE555 zaczerpnięty z karty katalogowej producenta.

Napięcie jakie należy doprowadzić do układu ma mieścić się w przedziale od 5 do 15V. Nasze szeregowo połączone koszyki baterii  dają napięcie 12V. Dodatkowo aby mieć stabilną wartość napięcia zasilającego układ  wykorzystamy stabilizator napięcia +5V.

Mój schemat układu wygląda następująco:

ryc2

Ryc 2. Schemat ideowy układu generatora zbudowanego w oparciu o układ NE555

Przyjrzyjmy się zasadzie działania układu.

Kondensator C jest ładowany przez prąd przepływający przez rezystory RA i RB. Gdy się naładuje, 7 nóżka układu NE555 zostaje zwarta do masy (na schemacie przedstawiającym budowę wewnętrzną NE555 widać, że jest ona połączona do masy za pomocą tranzystora), i to właśnie

ryc3b

Ryc. 3. Schemat ideowy wnętrza układu NE555

przez nią następuje rozładowanie kondensatora C. Gdy rozładuje się on do pewnego poziomu prąd przestaje płynąć przez nóżkę 7 NE555 i znów kondensator ładuje się przez prąd przepływający przez rezystory RA i RB.

Cykl ładowania i rozładowywania kondensatora C wpływa na przebieg napięcia jakie otrzymujemy na wyjściu (nóżka 3), co obrazuje schemat 14 noty katalogowej:

ryc5

Ryc. 4. Przebieg napięcia wyjściowego oraz napięcia na kondensatorze

Gdy kondensator się naładuje na wyjściu układu NE555 otrzymujemy napięcie, które powoduje przepływ prądu przez tranzystor BC547B oraz przepływ prądu przez diodę LED, a tym samym jej świecenie. Podczas rozładowywania kondensatora na wyjściu napięcie ok 0V zatem  tranzystor jak i dioda pozostają wyłączone.

Zasada działania naszego układu obrazują poniższe schematy:

ryc4

Ryc. 5. Schematy ideowe przedstawiające przepływ prądu w wybranych punktach obwodu podczas a) ładowania; b) rozładowywania kondensatora C.

Jak dobrać wartości poszczególnych podzespołów w naszym układzie? Zacznijmy od rezystora Rd. Załóżmy, że spadek napięcia na diodzie LED to 2V, a natężenie przepływającego przez nią prądu to 20mA.

Rd = (Vcc – Ud) / Id

Rd = (5V – 2V) / 20mA

Rd = 150Ω

Zanim przejdziecie do obliczenia rezystancji Rb zmierzcie współczynnik wzmocnienia. U mnie wynosi on 330.

Ib = Ic / β

Ib = 20mA / 330

Ib = 60μA

Rb = Vcc / Ib

Rb = 5V / 60μA

Rb = 83kΩ

Dobieramy dostępny w naszym zestawie rezystor o wartości Rb = 100kΩ. Prąd kolektora minimalnie się zmieni (zmniejszy się) jednak nie przeszkadza to w właściwym działaniu układu i dioda LED nadal pozostanie dobrze widoczna.

Jak dobrać rezystory RA i RB? Pomoże nam w tym nota katalogowa – pod schematem naszego układu (figure 13) znajdziemy takie oto wzory:

- na częstotliwość otrzymywanego na wyjściu przebiegu prostokątnego:

f = 1 / T = 1,44 / (RA + RB) C

- na czas ładowania kondensatora C (w tym czasie na wyjściu sygnał jest wysoki)

tH = 0,693 (RA + RB) C

- na czas rozładowywania kondensatora C (w tym czasie na wyjściu jest niski)

tL = 0,693 (RB) C

Skoro znamy wzory, trzeba przyjąć pewne założenia: kondensator C będzie miał pojemność 100uF, będzie się ładował 4 sekundy, a rozładowywał w ciągu 1 sekundy.

tL = 0,693 (RB) C

1s = 0,693 x RB x 0,0001F

RB = 1s / (0,693 x 0,0001F)

RB = 14430Ω

tH = 0,693 (RA + RB) C

4s = 0,693 (RA + 14430Ω) 0,0001F

RA = 43290Ω

W miejsce RA przyjmiemy rezystory: 47kΩ, , a w miejsce RB rezystory: 10kΩ, 4,7kΩ.

Częstotliwość otrzymanego na wyjściu układu NE555 przebiegu prostokątnego:

f = 1,44 / (RA + RB) C

f = 1,44 / (47kΩ + 14,7kΩ) 0,0001F

f = 0,18Hz

A oto mój układ na płytce stykowej.

ne555_foto_pcb_blog

Ryc. 6. Widok zmontowanego układu na płytce stykowej

Dodatkowo dołączam link do przydatnego prostego programu, który parametry układu  obliczy za nas. Należy jedynie podać wartości czasów jakie nas interesują aby układ generował impulsy według naszych potrzeb. Można  również zadać wartości rezystancji a obliczone zostaną czasy impulsów oraz częstotliwość. Program dodatkowo oblicza elementy potrzebne do  obwodu z tranzystorem można go ściągnąć tu

program_Ne555_screen

Ryc. 7. Zrzut ekranu z programu do obliczania elementów do układu NE555

Program jest bardzo prosty w obsłudze, wystarczy wpisać wartości w odpowiednie pola a otrzymamy wynik. Warto podczas wpisywania wartości pamiętać aby nie wprowadzać np liter gdyż program w obecnej wersji nie jest zabezpieczony na taką ewentualność. Wpisanie litery spowoduje błąd, który wyłączy program.